HLR-Utbildning
på jobbet

Visste ni att alla arbetsgivare måste bistå med utbildning, beredskap och rutiner i HLR (hjärt- och lungräddning) 1 gång/år enligt Arbetsmiljölagens rekommendationer?

LIVO HLR utgår från Göteborg och erbjuder HLR-utbildningar i hela Sverige

Kurs i Hjärt- och lungräddning
med en teoretisk och praktisk genomgång av hjärtstartare

Deltagarna får både praktisk och teoretisk utbildning samt kunskap i hur man bör agera i väntan på ambulans om olyckan är framme. Vi kan även bidra med att ta upp sådant som är aktuellt för just er arbetsplats vad gäller exempelvis olycksrisker och eventuella åtgärder vid en olycka.

LIVO HLR-utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och följer Svenska HLR-rådets senaste riktlinjer. Du och dina kollegor får ett personligt utbildningsbevis direkt till er
e-postadress efter godkänd utbildning.

Utbildningens innehåll

-Kontroll av livstecken
-Praktisk träning i HLR (barn eller vuxen)
-Praktisk träning i hur man använder hjärtstartare
-Hantering av luftvägsstopp
-Lägga en person i stabilt sidoläge

Tidsåtgång: 2 timmar
Plats: Er arbetsplats i Göteborg eller i övriga Sverige
Instruktör: Barnsköterska / Ambulanssjuksköterska
Antal deltagare: Max 14 st*

Pris: fr. 6000 kr exkl. moms, priset avser alla deltagare i en grupp

*Om ni är en större grupp (fler än 14 personer) är vi istället två instruktörer på plats och delar upp er i två grupper.
Boka utbildning